KVALITET

 

U realizaciji strategijskih ciljeva, kvalitet je definisan kao prioritet. Sve delatnosti i elementi poslovanja, sprovode se u skladu sa postavljenim  principima, što u konačnom smislu rezultira zadovoljstvom  kupca, a zatim i povećanjem produktivnosti i efikasnosti firme.

Konstantnim praćenjem, internim analizama i nadzorom, delujemo na procese, a dostignuti kvalitet, omogućava dalje korake u oblasti modernizacije uređaja, opreme i infrastukturnih kapaciteta.