SPANAĆ

Lisnata zelena namirnica kao intenzivna prirodna boja

Spanać  je jedan od proizvoda koji se prerađuje u pogonima SD-a. Lisnata zelena namirnica, intenzivne boje, pretežno se gaji u sredinama umerene klime i dostupna je tokom cele godine. Međutim, najbolji kvalitet dostiže u prolećnim mesecima pa se sušenje vrši u prvoj polovini maja. Isporučuje se u granulama i prahu a koristi kao prirodna farba u prehrambenoj industriji (testa), kao dodatak jelima, u začinima…