O PAPRICI

 

Počeci poslovanja SD-a vezani su za preradu industrijske paprike, namenjene proizvodnji mlevene začinske, koja se dobija procesom sušenja, a zatim i mlevenja. Iako je delatnost vremenom širena, pa su i druga povrća postala sastavni deo prerade u proizvodnim pogonima martonoške firme, paprika i dalje zauzima centralno mesto i dostiže veću preradu nego sve ostale kulture zajedno.

Njena boja je osnovno merilo kvaliteta i mora biti intenzivna, jaka i crvena.

Mlevena začinska paprika se dobija sušenjem i mlevenjem zrelog ploda odabranih sorti industrijske paprike. Dobro poznat začin se odlikuje prijatnom aromom i ukusom, što pre svega osetno poboljšava užitak u pripremljenim jelima kod kojih se koristi.

Nakon najpovoljnijeg perioda koji se utvrđuje na osnovu zrelosti ploda, paprika se bere, a zatim slede faze selekcije kvaliteta, dozrevanja i prosušivanja paprike. Dugi sunčani dani najbolji su prijatelj ovog ciklusa.

Mehaničke nečistoće i prašina se uklanjaju pranjem, a oprana paprika se na kontrolnim trakama još jednom proverava, pri čemu se odvajaju eventualne nečistoće. U mašinama za sečenje paprika se sitni na nekoliko delova i tako se pospešuje isušivanje,  koje prethodi tretiranju u kontinualnim trakastim sušarama.

Tokom 2005. godine otvoren je novi pogon gde su smeštene mašine za sušenje, tako da se u toku 24 časa, u zavisnosti od odabranog povrća, može tretirati od 150 do 200 tona sirovine. Postupak je indirektan, na bazi toplog vazduha. Gorionik zagreva termogen a vazduh se uvlači velikim ventilatorom. Nastali gasovi se posebno odvode i nisu u direktnom kontaktu sa sušenim povrćem.

Sušare su segmentne i u pet nivoa traka može se podesiti  različita temperatura. Sirovina se doprema na najvišu traku gde je temperatura do 80°C. Na poslednjem nivou sušenja, niža je 20 do 30 stepeni.

U sledećoj fazi paprika se melje i steriliše, a zatim pakuje i otprema na tržište. Pre mlevenja, postupkom čekićarenja u mlinovima, paprika se dovoljno usitni i tako pripremljena kasnije melje. Za mlevenje se koriste mlinovi sa kamenom, a samleveni proizvod koji prođe fazu sita, spreman je za sterilizaciju pregrejanom parom (oko  120 °C na 30s). Sledi pakovanje.

Napomenućemo da se u laboratoriji SD- a, u okviru interne kontrole proizvoda, vrši i preventivno hemijsko-bakteriološko ispitivanje proizvoda.